متن بلاگ

ایده کلی:


ایرانیها در جامعه مادر نیاز دارند برای استفاده از مزیت زبان مادری در معاملاتن به نیازمندیهای ایرانی رجوع کنند.comments powered by Disqus