تضمین بهترین خدمات دارویی با کمترین نرخ
                            تزریق رایگان کلیه واکسنهای تحت پوشش
                            دلیوری رایگان نسخه
                            برنامه درمان اعتیاد
                            برنامه رایگان ترک سیگار
                            فروش و اجاره عصا- واکر- ویلچیر
                            فروش لوازم طبی- ارتوپدی و بیما رستانی
                       


http://lionsgatepharmacy.com/web/contactus.php


1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC V7L 3J2


نقشه

Lion's Gate Pharmacy نقشه

نمایش نقشه