خدمات حقوقی و وکالت


 • Criminal Defence Lawyer - Rokni Law

  Criminal Defence Lawyer - Rokni Law

  ارسال شده توسط Rokni Law از Toronto در 26-04-18

  Ms. Rokni developed a passion for Criminal Law early in her career and chose to continue her practice exclusively in this area. She recognizes the importance of working hard and fighting to protect her clients’ rights. Ms. Rokni has successfully assisted…

 • SALEHI LAW

  SALEHI LAW

  ارسال شده توسط SALEHI LAW از Toronto در 26-04-18

  At Salehi Law we strive to achieve the best possible legal outcome for injured victims and their families. We provide exceptional legal representation on a variety of different personal injury matters. If you have been involved in a car accident, have…

 • پریناز لک وکیل رسمی دادگاههای انتاریو

  پریناز لک وکیل رسمی دادگاههای انتاریو

  ارسال شده توسط Lak Law Firm از Toronto در 29-04-18

  پریناز لک وکیل رسمی دادگاههای انتاریو تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه سراسری شیراز اغاز نمود. وی تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق بین الملل در دانشگاه تهران ادامه داد و بعد از مهاجرت به کانادا در دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو مشغول به…

 • جعفری و همکاران

  جعفری و همکاران

  ارسال شده توسط Jafari & Associates از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

  کلمات کلیدی: SUMMARY CRIMINAL LAW , TRAFFIC OFFENSES , ACCIDENT CLAIMS , SMALL CLAIMS COURT

 • Rokni Law

  Rokni Law

  ارسال شده توسط Rokni Law از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

 • دفتر حقوقی مزینانی و همکاران

  دفتر حقوقی مزینانی و همکاران

  ارسال شده توسط Mazinani & Associates Barristers and Solicitors از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

  کلمات کلیدی: حقوق خانواده ، دعاوی جنایی

 • Hatam Law

  Hatam Law

  ارسال شده توسط حاتم از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

 • Behrouz Amouzgar

  Behrouz Amouzgar

  ارسال شده توسط Behrouz Amouzgar از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

 • Separy Law PC

  Separy Law PC

  ارسال شده توسط Separy Law PC از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

 • Tabatabaee Mehraneh Immigration Services

  Tabatabaee Mehraneh Immigration Services

  ارسال شده توسط Tabatabaee Mehraneh Immigration Services از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

 • Law Office of Essi Zandi

  Law Office of Essi Zandi

  ارسال شده توسط admin از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی

  زبان فارسی:

 • Gambriani Law

  Gambriani Law

  ارسال شده توسط Gambriani Law از Toronto در 05-05-18

  اطلاعات بیشتر در متن آگهی