وکالت و نمایندگی شما در مقابل اداره مهاجرت فدرال، کنسولگری های کانادا در سراسر دنیا

    مشاوره قبل و هنگام مهاجرت

    تهیه ایمیل و نامه های رسمی به منظور مکاتبه با ادارات مهاجرت استانی و فدرال کانادا

    گواهی امضا

    وکالت مهاجران در برابر دادگاه های اداری مهاجرتی کانادا Immigration and Refugee Board of Canada

    انجام کلیه امور مربوط به ویزاهای توریستی، تحصیلی، کاری و …

    انجام امور مربوط به کارت اقامت دائم کانادا Permanent Resident Card

    انجام امور شهروندی (تابعیت) کانادا Citizenship

    مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

    تهیه و نگارش طرح تجاری (بیزینس پلن Business Plan) برای مهاجرت به کانادا

    مهاجرت با استفاده از برنامه های استانی

    اخذ پذیرش دانشجویی و ویزای تحصیلی

    اخذ پذیرش دانش آموزی و ویزای تحصیلی و همراهان


http://elnazimani.ca/


25 Sheppard Ave E. North York. ON M2N 6S6.


نقشه

خدمات مهاجرتی الناز ایمانی و همکاران نقشه

نمایش نقشه